E-dukalia Cursos Bonificats per Empreses

Subvencionables per la Fundació Tripartida per a la Formació en l'Ocupació (FTFE)

Cursos Subvencionables per a Empreses

Formació continua per a vosté i els seus treballadors

E-dukalia posa a la seva disposició una relació de cursos subvencionables per la Fundació Tripartida per a la Formació en l’Ocupació (FTFE). Els destinataris finals de les accions formatives han de ser treballadors assalariats que cotitzin a la Seguretat Social pel concepte de formació professional.

E-dukalia actua com a entitat organitzadora s’encarrega de tots els tràmits amb la Fundació.